Twynstra Gudde is een Nederlands organisatieadviesbureau. Ze zijn actief op verschillende terreinen zoals zorg, veiligheid, milieu-investeringen, mobiliteit en infrastructuur, water, energie, onderwijs, wonen en ondernemen.
Bijdragen aan een gezonde leefomgeving
De provincie Zuid-Holland wil weten hoe zij met haar omgevingsbeleid kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Twynstra Gudde heeft de mogelijkheden verkend en ontwikkeld tot een adviesrapport. Ze hebben ons gevraagd voor het ontwikkelen en ontwerpen van de publicatie met infographics en een dashboard.
Leesbaar & toegankelijk
De uitdaging was om vorm te geven aan een concrete aanpak voor het omgevingsbeleid in Zuid-Holland op een leesbare en toegankelijke manier. De verkenning is samengevat in een dashboard gezonde leefomgeving Zuid-Holland die toont hoe gezondheid kan worden bevorderd aan de hand van aangrijpingspunten binnen vier domeinen. Deze visualisatie vormt de basis voor een concrete aanpak om Zuid-Holland gezonder te maken.
opdrachtgever
twynstra gudde

project
verkenning gezonde leefomgeving zuid-holland

project type
publicatie + infographics + illustraties

meer projecten

Back to Top