Twynstra Gudde is een Nederlands organisatieadviesbureau. Ze zijn actief op verschillende terreinen zoals zorg, veiligheid, milieu-investeringen, mobiliteit en infrastructuur, water, energie, onderwijs, wonen en ondernemen.
Bouwstenen voor CO2-neutraliteit
Twynstra Gudde heeft verschillende disciplines samengebracht om de bouwstenen te onderzoeken die nodig zijn om een visie en strategie te creëren voor het doel van gemeente Amsterdam om in 2050 CO2-neutraal te zijn. De resultaten zijn gepresenteerd aan het programmateam Klimaatneutraal en aan externe stakeholders. Twynstra Gudde benaderde ons voor twee kenmerkende illustraties voor het advies.
Echt Amsterdams
De uitdaging was om de brede visie en ambitieuze strategie te visualiseren op een illustratieve manier. Daarnaast ook de route naar een klimaatneutraal Amsterdam uit te beelden met potentiële valkuilen en samenwerkingen. De eenvoudige maar krachtige illustratieve elementen met een fel kleurpalet weerspiegelen het unieke Amsterdamse karakter. Het resultaat is een levendige illustratie die de ambitieuze strategie uitbeeldt.
opdrachtgever
twynstra gudde

project
klimaatneutraal amsterdam

project type
illustratieve infographics

meer projecten

Back to Top